Lansarea volumului La masă cu oamenii Deltei

Lansarea volumului „La masă cu oamenii Deltei – o cartografiere a gastronomiei tradiționale din Delta Dunării”

2012

Lansează, împreună cu Asociația și Catedra de Sociologie a SNSPA Bucureşti, proiectul cultural „La masă cu oamenii Deltei – Cercetarea gastronomiei tradiţionale din Delta Dunării”. Proiectul îşi propune să documenteze şi să patrimonializeze cunoaşterea gastronomică tradiţională specifică Deltei Dunării în trei localităţi (Mila 23, C.A.Rosetti, Sfântu Gheorghe).

Cercetarea și-a propus să surprindă practicile culinare tradiţionale, reţete, ingrediente specifice, instrumentar de preparare a hranei, forme de cunoaștere şi apreciere a gustului, sezonalitatea hranei şi continuumul dintre alimentaţia domestică şi publică, festivă şi cotidiană, dar şi rolul comunitar al hranei. Din moment ce Delta Dunării e formată aproape exclusiv din comunităţi rurale şi e greu accesibilă din exterior, spaţiul ei cultural a putut dezvolta o serie de expresii particulare. În măsura în care patrimoniul natural al locului beneficiază de recunoaştere internaţională, proiectul îşi propune să atragă atenţia asupra oamenilor Deltei, punând la dispoziţia publicului larg poveştile lor identitar­gastronomice.

Recuperarea reţetelor locale ca elemente de patrimoniu imaterial este importantă pentru valorizarea existenţei populaţiilor locale, îmbogăţirea şi diversificarea experienţei celor care pătrund în Delta Dunării. Pe termen lung, identificarea şi prezervarea culturii gastronomice locale poate contribui la conservarea acesteia şi la asigurarea unei resurse economice suficiente în cadrul economiei locale. Activitățile proiectului se vor concretiza într‐un ghid de cercetare, publicaţia „La masă cu oamenii Deltei: gastronomia tradiţională din Delta Dunării”, un atelier etnografic online şi o expoziţie de etnografie vizuală.