Material publicat pe 7 decembrie 2019 în cotidianul.ro:

Canoea lui Ivan Patzaichin pare a fi trecut de mult de noi. Ea şi-a găsit portul în memoria noastră colectivă, încremenind în legendă. Cariera sa inegalabilă transcende performanţa sportivă, punând în mijlocul societăţii, şi mai ales al generaţiei tinere, asceza slujirii şi aspiraţia idealurilor înalte. Pagaia lui Ivan este semnul măreţiei dăruite ca ofrandă. Ea capătă in zilele actuale valori profund morale, contrastând cu ipocrizia şi oportunismul ce caracterizeză – din nefericire – pe mulţi dintre noi şi o parte a clasei politice ce s-a perindat in decursul ultimilor 30 de ani.

Mândria de a fi român, de care astăzi mulţi se depărtează, neânţelegând că identitatea nu exclude în nici un caz calitatea de a fi un autentic european, după cum nici patriotismul nu este o formă de naţionalism, ci datorie faţă de ţară, a constituit pentru marii noştri campioni sursa izbânzilor ce au adus prestigiu ţării.
Pagaia lui Patzaichin se înfigea în inimile noastre, locul din care îşi extrăgea energia vitală marilor victorii, pe care le poartă astăzi, ca şi atunci, cu modestie şi grandoare sufletească, rare. În cursele sale memorabile, pagaia sa parcă cuprindea întregul lac, iar chipul său, tăiat din granit, în faţete poliedrice ferme şi maiestoase, se trasforma în pupa unei corăbii vikinge.

Materialul poate fi citit în întregime pe cotidianul.ro.